red.diariocritico.com

Elaborat per DEP

L'estudi 'Exclusió Residencial a Catalunya' desvetlla que l'1'4 per cent de les llars catalanes pateixen el problema

Concretament, s'han detectat 36.808 casos entre els 2.608.004 habitatges que hi ha a Catalunya

Segons l'estudi Exclusió Residencial a Catalunya l'1'4 per cent dels habitatges de Catalunya pateixen algun tipus de risc d'exclusió residencial. Així, de les 2.608.004 llars que hi ha a Catalunya, 36.808 allotgen persones en situació precària.

D'aquestes, el 41,9 per cent o bé no paguen cap tipus de lloguer i viuen temporalment amb família o amics o bé ho fan en llocs de residència sense estatus legal; el 33,8 per cent viu en caravanes, barraques, habitatges inapropiats o en situació d'amuntegament. A continuació, ve un 15 per cent de persones sense casa, que viuen en albergs, asils o centres d'internament. Finalment, el 9,3 per cent viu en un espai públic i dormen al ras o en refugis nocturns.

L'estudi ha estat dut a terme per encàrrec de la secretaria d'Habitatge de la Generalitat, que l'ha inclós en el Pla Territorial Sectorial d'aquest àmbit. La consultoria DEP ha estat qui l'ha elaborat. Aquesta organització està especialitzada en l'àmbit social.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios