red.diariocritico.com

Un 23 per cent més

El món inverteix a Catalunya 3.952.000 euros durant el darrer any

El país suma el 34 per cent de tota la inversió productiva a nivell estatal

La inversió estrangera directa a Catalunya va arribar als 3.952.000 d'euros el 2010, un 23 per cent més, segons dades del Registre d'Inversions Estrangeres del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

Així, Catalunya suma el 34 per cent de tota la inversió productiva a nivell estatal, percentatge que se situava en l'11 per cent el 2009. Per comunitats, Madrid i Catalunya concentren més del 75 per cent de la inversió estrangera directa productiva rebuda per Espanya, encara que Madrid ha reduït el seu pes fins al 43 per cent el 2010, enfront del 66 per cent 2009. Per sectors, destaca el de transport i emmagatzematge i, en menor mesura, el financer, les manufactures, el sector immobiliari i l'energia elèctrica, sectors que concentren el 90 per cent de totes les inversions. Catalunya ha experimentat el 2010 una concentració de l'origen de les inversions, ja que el 96 per cent de la inversió productiva prové de la Unió Europea, un 14 per cent més que el 2009. Per la seva banda, Invest Catalonia, adscrita a la Conselleria d'Empresa i Ocupació i que està especialitzada en la promoció i captació d'inversions, ha materialitzat 34 projectes d'inversió -xifres similars a 2009- que han generat més de 1.100 llocs de treball i el manteniment de 1.659 llocs de treball addicionals. Actualment, Invest Catalonia està gestionant 189 projectes amb una inversió de 6.500 milions d'euros, el que comportarà la creació de 14.260 llocs de treball i el manteniment d'altres 16.216.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios